Burn-out begeleiding naar fysiek, mentaal én hormonaal herstel

Het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out neemt jaarlijks nog altijd toe. Voor de werknemer is het vooral een mentale klap. Voor de werkgever een fikse financiële tegenvaller. Hij is zijn werknemer gemiddeld 242 dagen kwijt. En één verzuimdag kost hem ca. 250 euro (bron: Arbo Nederland). Beide partijen hebben dan ook alle belang bij een goede burn-out begeleiding. Maar ook bij burn-out preventie om psychische klachten en stress de volgende keer voor te zijn. PuntComma biedt een 100-dagen burn-out begeleiding als groepsprogramma (duur: 14 weken) aan om mensen met een burn-out weer terug in het leven te zetten. In overleg met cliënt en/of werkgever kan het programma ook in de vorm van individuele sessies (12 weken) worden aangeboden.

Ervaring

burn-out,afgebrand,burn-out begeleiding door PuntComma

Door burn-out gevallen in haar directe omgeving, heeft Corry Bos in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over deze fysiologische aandoening die de levens van veel mensen (en hun partners) beheerst. Als ervaringsdeskundige en coach is het haar passie geworden om haar expertise in te zetten voor de burn-out begeleiding van cliënten met burn-out klachten. Dat doet zij volgens een door haar zelf ontwikkeld 100-dagen programma, dat verder gaat dan de meeste andere herstelprogramma’s.

Burn-out begeleiding

Het 100-dagen programma (14 weken) begint met een individuele intake. Daarna neemt de cliënt deel aan enkele groepssessies (als hij dat wil). Uit deze groepsgewijze aanpak haalt de cliënt ritme, regelmaat en sociale steun. Waar andere programma’s met name focussen op de behandeling van fysieke én/of psychische klachten, wordt er in het 100-dagen programma van PuntComma ook bewust gekeken naar de hormonale situatie van een cliënt.

Aanpak fysieke klachten

rust, meditatie,mindful,ontspanning,burn-out begeleiding,PuntCommaIn het begin van een burn-out begeleidingstraject is het vooral zaak dat een cliënt rust vindt. Ik kan daarvoor gebruik maken van mindfulness-technieken en dieptemeditatie (DM). Deze dieptemeditatielessen kunnen worden gegeven door een gecertificeerd DM-docent en zorgen ervoor dat lichaam en geest in een staat van diepe ontspanning worden gebracht. Op het moment dat een cliënt eraan toe is, worden later in het burn-out begeleidingstraject ook lichte fysieke activiteiten uitgevoerd. De duur en intensiteit van deze activiteiten wordt vanzelfsprekend afgestemd op de situatie van de cliënt.

Aanpak mentale klachten

Bewustwording en leren omgaan met problemen is een ander belangrijk onderdeel van het burn-out herstelprogramma van PuntComma. In het 100-dagen groepsprogramma wordt uitvoerig stil gestaan bij het onderscheid tussen ‘jouw probleem’, ‘mijn probleem’ en ‘ons probleem’. Dit is een belangrijk onderscheid om te maken. Een cliënt leert zo om problemen die buiten zijn invloedssfeer liggen los te laten, om problemen waar hij zelf invloed op heeft op te pakken en om samen met een coach te werken aan herstel. Alles wat je kunt loslaten levert geen stress meer op. Alles wat je samen met een coach doet, levert minder stress op. En alles wat je zelf moet doen, maakt je bewust van het echte probleem en leert je op termijn om ermee om te gaan.

Burn-out begeleiding in hormonale situatie

stress,hypothalamus,hypofyse, bijnierschors en metabolisch effect, ACTH,CRH,cortisol

HPA-as

De symptomen van een burn-out lijken veel op die van iemand die lijdt aan de ziekte van Addison (uitputting van de bijnierschors), de ziekte van Pfeiffer of het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) vertonen vaak dezelfde symptomen. Het is daarom erg belangrijk om vooraf inzicht te krijgen in de hormonale situatie. Naast de aanpak van psychische en fysieke klachten, is het in kaart brengen van het hormonale systeem een vast onderdeel in het burn-out herstelprogramma bij PuntComma. Bij de hormonale begeleiding krijg je een heel uitgebreide vragenlijst voorgelegd. Aan de hand van deze vragenlijst kan worden uitgelezen wat voor type “Natuur” je bent. In het tweede deel van de test kan worden uitgelezen welke belangrijke neurotansmitters je eventueel mist. Door deze neurotransmitters te suppleren kun je het lichaam zelf aan het werk zetten om bepaalde tekorten weer aan te vullen. Dat is veel beter dan een pilletje nemen om de tekorten aan te vullen. Een pil is symptombestrijding. Een pil is slechts voor bepaalde tijd en daarna moet je weer een nieuwe pil nemen. Terwijl, wanneer het lichaam zelf weer gaat produceren is dit een langdurige oplossing. Ben jezelf uitgeput, ondervind je veel stress en vraag je je af of een burn-out de mogelijke oorzaak is?

Vul hier GRATIS de vragenlijst in en kijk of jij last hebt van stress!