Groeien als individu én collectief
met persoonlijk coachen van PuntComma

Van gelukkige medewerkers, daar wordt elke organisatie gelukkig van. PuntComma helpt u om deze ideale situatie te bereiken door middel van persoonlijk coachen. U volgt 6 maanden lang een intensief coachingstraject. Daarin staan bewustwording van uw gedrag, vaardigheden en opvattingen en de invloed daarvan op uzelf en uw (werk)omgeving centraal. U leert om uw sterke punten binnen uw organisatie uit te bouwen en uw zwakke punten te neutraliseren of compenseren.

uw coach

De individuele coachingsgesprekken worden verzorgd door personal coach Corry Bos. Samen met haar leert u om bewust het juiste gedrag te kiezen, want uw gedrag is de belangrijkste sleutel tot succes. Voor uzelf én voor de totale organisatie waarin u werkt. In dit één-op-één ontwikkeltraject worden uw handelwijzen kritisch bekeken. Rekening houdend met de doelstelling(en) van de organisatie, bespreekt u samen met uw coach de rollen van specialist (de dingen zelf doen), collega (de dingen samen doen) en manager (de dingen laten doen). Aan het einde van het coachingstraject bent u in staat onbewust ‘fout’ gedrag om te buigen via bewust ‘fout’ naar bewust ‘goed’ en uiteindelijk naar onbewust ‘goed’ gedrag. Uw kwaliteiten worden tijdens het traject aangescherpt en dat levert ook uw werkgever uiteindelijk veel rendement op.

De vaste onderdelen van een persoonlijk coachingstraject bij PuntComma zijn:

  • intakegesprek;

  • persoonlijk assessment en diepte-interview;

  • startgesprek met u en uw leidinggevende;

  • persoonlijke coachingsgesprekken, waarbij uw handelwijzen als specialist, collega en manager worden besproken;

  • het ontwikkelen van een lange termijn actieplan, inclusief een presentatie hiervan aan uw leidinggevende(n). Ook worden afspraken gemaakt over gewenste support en vervolgacties;

  • het houden van follow-up gesprekken.


PuntComma werkt als partner samen met René Jansen van 6P Consultancy.