PuntComma laat het er niet bij zitten

Pesten op de werkvloer is in Nederland een serieus probleem. Tegelijkertijd rust er een groot taboe op, want toegeven dat je wordt gepest is allesbehalve makkelijk. Maar toegeven is wel hard nodig om het probleem samen met de werkgever aan te kunnen pakken, voordat het een nog groter probleem wordt. En bijvoorbeeld uitmondt in burn-out. PuntComma kent het spanningsveld waarin slachtoffers van pesten op de werkvloer zitten. Met een op maat gemaakt programma bieden wij de begeleiding die nodig is om de betrokken partijen samen om tafel te krijgen en te komen tot een structurele oplossing.

Teamcoaching als middel tegen pesten

Soms is de sfeer op de werkvloer dusdanig verziekt, dat medewerkers en leidinggevende(n) er samen niet meer uitkomen. Een stap terugzetten voelt vaak als een afgang ten opzichte van collega’s. Dus blijft het pestgedrag doorgaan. Om uit die impasse te komen, kunt u een beroep doen op PuntComma. Corry Bos begeleidt teamcoachingstrajecten in kleine en grote organisaties. Niet zelden blijkt daarbij dat pesten op de werkvloer een belangrijke veroorzaker is van de aangetaste relaties binnen een team. Als ervaren coach en mediator toont zij de vasthoudendheid die nodig is om alle verhalen boven tafel te krijgen, om ze uit te splitsen in echt en onecht en om alles wat echt is te benoemen met oorzaak en gevolg.

Melding van pesten op het werk

Wordt u zelf gepest of ziet u dat anderen het slachtoffer van pesten op de werkvloer zijn? Kijk dan in uw eigen organisatie bij wie u terecht kunt om hier melding van te maken. Vaak is dat bij de ondernemingsraad (OR), een vertrouwenspersoon, uw vakbond, uw HR-functionaris of uw bedrijfsarts.

Vindt u het lastig om pestgedrag te melden of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Corry Bos van PuntComma: tel. +31 (0) 6 4149 8038