Van groep naar team met teamcoaching van PuntComma

Organisatieveranderingen zorgen vaak voor onrust en ongemak. Wennen aan een nieuwe werkwijze, structuur of cultuur heeft nu eenmaal tijd nodig. Merkt u als leidinggevende dat door zo’n verandering het wij-gevoel binnen uw team langzaam naar de achtergrond verdwijnt? Dat er spanningen zijn ontstaan waar u de vinger niet achter krijgt? Of dat collega’s niet meer mét maar vooral langs elkaar heen praten? Met teamcoaching helpt PuntComma u om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.
Teamcoachingstrajecten van PuntComma worden geleid door Corry Bos. Zij is NOBCO-gecertificeerd en heeft jarenlang ervaring met het coachen van teams in business-, zorg- en onderwijsomgevingen. Haar grote kracht? Doorvragen en doorzetten om uiteindelijk patronen te doorbreken en zichtbare resultaten te boeken. Als teamcoach focust zij sterk op gedefinieerde doelen en de interpersoonlijke interactie.

Geen snelle oplossingen

PuntComma gaat niet voor snelle oplossingen, maar voor een duurzame aanpak waarin uw team zes opeenvolgende vaste stappen zet. Deze gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat het gezamenlijk doel dat wordt nagestreefd vanaf het begin voor iedereen glashelder is. Maar ook dat de teamleden goed op de hoogte zijn van elkaars competenties en weten hoe ze daar, in het belang van het team, gebruik van kunnen maken. Elk teamlid kent zijn rol in het team en weet wat van hem of haar wordt verwacht. Met als uiteindelijk resultaat: betere communicatie, een betere onderlinge samenwerking, een betere werksfeer en betere bedrijfsresultaten.

De 6 stappen van teamcoaching door PuntComma zijn:

1. Bepaling van het doel: wat wil het team bereiken?
2. Bepaling van de teamfase: is er sprake van ‘los zand’ of staat er al min of meer een team?
3. Coachen in de context: volgens de Ubuntu-filosofie ‘ik ben omdat wij zijn’. Wie speelt welke rol binnen het team?
4. Bespreking resultaatverbetering: wat hebben de teamleden geleerd en wat is er binnen het team veranderd?
5. Denken in termen van feedback en complimenten: dit helpt om gewenst gedrag te vertonen en te belonen.
6. Langetermijnplanning opstellen: na 6 maanden worden resultaten en werkwijze geëvalueerd.
7. Persoonlijke assessments (optioneel):teamleden leren zichzelf kennen en ontdekken wat hun sterktes en zwaktes zijn.

Vraag een GRATIS gesprek aan

Loopt uw team vast en ziet u de noodzaak van teamcoaching
PuntComma helpt u en uw team verder. Maak een afspraak met Corry Bos.het eerste gesprek over teamcoaching is gratis! Stuur een e-mail naar info@ountcomma.nl

Bewaren